Selecteer een pagina

SUND

4 mei 2024 | Projecten

Stichting Urgente Noden Dordrecht (SUND) is in oktober 2015 opgericht en heeft als doel het verzachten dan wel wegnemen van materiële noden van personen of groepen van personen, met name in die gevallen waarin bestaande wettelijke regelingen daarin niet afdoende, niet of niet tijdig voorzien. Voor hun cliënten, wonende in de Drechtsteden, kunnen hulpverleners een beroep doen op SUND.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het werven van fondsen, zowel bij private als publiekrechtelijke (rechts-) personen, organisaties en instellingen, en het bieden van een coördinerend platform voor iedere (rechts-) persoon die bij de dienst- en hulpverlening van de doelgroep van de stichting is betrokken. Ons werkgebied omvat de gemeenten Zwijndrecht, Hendrik Ido Ambacht, Dordrecht, Alblasserdam, Papendrecht, Sliedrecht en Hardinxveld-Giessendam. De private hulp die SUND biedt, wordt mogelijk gemaakt door regionale en landelijke fondsen en donateurs.

Vormen van hulpverlening

Wij onderscheiden inmiddels drie vormen van financiële hulpverlening:

  • Leefgeldregeling
  • Noodfondsregeling
  • Sociaal Leenfonds

Voor meer gedetailleerde informatie: zie de website https://sundrechtsteden.nl/