Selecteer een pagina

St. MBO Dordrecht

3 mei 2024 | Projecten

Stichting MBO Dordrecht wil de regio sterker, socialer en duurzamer maken. Met zoveel mogelijk gelijke kansen voor iedereen. Ziet Stichting MBO Dordrecht n de regio een kans om het beter te doen? Dan komt men in actie. Door het aanjagen en faciliteren van Ondernemen met impact. Stichting MBO Dordrecht inspireert, adviseert en verbindt op dit thema. Hierbij richten zij zich op bedrijven, sociaal ondernemers en maatschappelijke organisaties. Zo maken zij gezamenlijk het verschil voor de regio Dordrecht en de Drechtsteden. Dankzij de ervaring en het uitgebreide netwerk van Stichting MBO Drechtsteden kunnen zij direct en snel schakelen. Met concrete oplossingen als resultaat.

De samenwerking tussen beide stichtingen is specifiek gericht op het verstrekken van vouchers voor kleine(re)wijk- of buurtinitiatieven. Veel (en vaak vernieuwende) positieve maatschappelijke impact wordt juist gemaakt door kleinere wijk- of buurtinitiatieven die wel of geen stichting zijn. Het zijn initiatieven of werkgroepen met veel passie en inzet maar met minder structuur. Voor deze groep wil Stichting MBO Drechtsteden graag iets kunnen betekenen omdat zij moeilijk aan financiële middelen komen.