Selecteer een pagina

Per Pugnam, Quod Ames

Strijd voor wat je lief is.

De Stichting PPQA is ontstaan vanuit een Dordts familiebedrijf met een geschiedenis van meer dan 100 jaar. De familie en de onderneming hebben zich altijd ingezet voor het sociale en het culturele welzijn van de Drechtsteden door sponsoring, giften en actieve betrokkenheid, zowel zakelijk als privé. In 2015 is besloten om hiervoor een ANBI stichting op te richten, Stichting PPQA.

doel van stichting PPQA

Ons doel is het ondersteunen van projecten op de gebieden van:

  1. armoedebestrijding en sociaal maatschappelijk welzijn
  2. kunst en cultuur, onderwijs en wetenschap
  3. medisch onderzoek
  4. vergroening en verduurzaming
  5. de bevordering van geestelijke gezondheid

Onze focus ligt met name binnen de Drechtsteden. Gezien onze brede persoonlijke interesses is ervoor gekozen een veelomvattend doel te formuleren om vervolgens stichtingen c.q. doelen te steunen waarbij wij ons nauw betrokken voelen. De bestuursleden gaan zelf actief op zoek binnen hun netwerk naar projecten die aansluiten bij het doel van Stichting PPQA, maar u kunt ook zelf een aanvraag indienen. Wij verbinden ons graag voor een langere periode aan de gekozen goede doelen.

Over PPQA

Financiële ondersteuning en kennis delen 

Stichting PPQA wil niet alleen een bijdrage leveren in de vorm van financiële middelen maar ook door het delen van kennis op diverse gebieden en door het inzetten van ons uitgebreide netwerk. Wij denken graag mee met stichtingen hoe ze bijvoorbeeld verder kunnen professionaliseren en brengen ze in contact met andere stichtingen en personen die een rol kunnen spelen bij het optimaliseren van de activiteiten.

Achter de schermen 

Het bestuur van de stichting telt vijf leden en komt minimaal vier keer per jaar samen. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. 

 

 

projecten

Stichting PPQA is met name actief binnen de Drechtsteden. Met enige uitzondering ondersteunen wij initiatieven elders in het land. Denk hierbij aan medisch wetenschappelijk onderzoek,  zo ondersteunen wij onder  meer het Erasmus Medisch Centrum (Rotterdam) en het Academisch Medisch Centrum (Amsterdam).

Zie hieronder een aantal van de projecten die wij ondersteunen. 

Quiet Drechtsteden verzacht armoede in de regio Drechtsteden en zorgt ervoor dat iedereen mee kan draaien in onze maatschappij waarbij mensen uit hun isolement worden gehaald. Dankzij Quiet kan ook deze doelgroep naar de kapper, de verjaardag van hun kinderen vieren of een keer koffie drinken op het terras. 

 

Voor het indienen van een aanvraag is het belangrijk dat uw initiatief c.q. project past binnen onze doelstelling.  

Een aanvraag voor financiële ondersteuning kan uitsluitend via ons aanvraagformulier op deze website. Vul het aanvraagformulier volledig in en verstuur deze ingevuld naar info@stichting-ppqa.nl.  

Het bestuur van de stichting vergadert vier keer per jaar. Uw aanvraag wordt in principe tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering behandeld, maar als daartoe aanleiding is, kan uw aanvraag tussentijds worden behandeld. U ontvangt in ieder geval binnen 4 weken een bevestiging van uw aanvraag. 

Data bestuursvergaderingen Stichting PPQA 2024:

– woensdag 6 maart 2024 

– dinsdag 7 mei 2024

– woensdag 9 oktober 2024

Graag verzoeken wij u uw aanvraag uiterlijk 2 weken voor de bestuursvergadering in te dienen. 

Als u een aanvraag bij ons indient, gaan wij ervan uit dat u akkoord bent met ons privacybeleid. 

Aanvraagformulier Stichting Per Pugnam, Quod Ames

 

contactgegevens

Statutaire naam: Stichting Per Pugnam, Quod Ames
RSIN / fiscaal nummer: 854416432
ANBI-status: Ja
Telefoonnummer: 06-15336224
E-mailadres: info@stichting-ppqa.nl
Postadres: Vlak 2, 3311AT Dordrecht