Selecteer een pagina

Nova House

24 april 2024 | Projecten

Nova House is bedoeld voor mensen die bereid zijn te werken aan een leven zonder alcohol, drugs en andere verslavingen. We begeleiden cliënten die clean zijn maar nog moeten leren hoe ze in het gewone dagelijks leven met hun verslaving kunnen omgaan.

Onze cliënten hebben vaak de volgende achtergrond:

  • Na een verblijf in een kliniek voor verslavingsproblematiek is de stap naar zelfstandig wonen te groot.
  • Begeleiding is noodzakelijk om het risico op terugval te verminderen.
  • Eerdere pogingen om zelfstandig te wonen zijn mislukt. Het is bewezen dat de cliënt zichzelf nog niet kan redden.
  • De cliënt kan na behandeling in een kliniek (nog) niet naar huis omdat ouders of partner geen vertrouwen meer hebben in de cliënt. Er is sprake van een dubbele diagnose: een verslaving in combinatie met bijvoorbeeld een depressie.

Structuur, duidelijke leefregels en een professionele begeleiding zijn essentieel om de stap naar volledige zelfredzaamheid te maken. Daarnaast werken we aan het herstel van de relatie met familie en vrienden. Lees hier meer over het programma.

In Nova House gelden een aantal huisregels waarvan nooit wordt afgeweken. De belangrijkste is volledige abstinentie, oftewel volledige onthouding van alcohol en drugs. Het gebruik van alcohol en drugs is onder geen enkele voorwaarde toegestaan. Verder verwachten we dat onze cliënten actief deelnemen aan het huishouden en zich sociaal gedragen.

We willen dat onze cliënten in korte tijd op eigen benen staan. Dit bereiken we door voor elke cliënt een persoonlijk plan van aanpak te maken met duidelijke doelen en een stappenplan. Inhoud en voortgang toetsen we aan de hand van de Zelfredzaamheids-Matrix. De realistische doelen motiveren onze cliënten om te blijven werken aan herstel. Dit zien we terug in de resultaten.

Het programma van Nova House is intensief. We leggen de lat hoog voor onze cliënten. Daarom zorgen we voor voldoende ontspanning. Er is tijd voor yoga, schilderlessen en kookworkshops. Maar we zorgen vooral voor een fantastische sfeer in huis. Voor veiligheid en verbondenheid. In Nova House bouwen we aan vriendschappen voor het leven.