Selecteer een pagina

HipHelpt Dordt

28 april 2024 | Projecten

HipHelpt Dordt

Samen een wandeling maken, in de tuin werken of gewoon een praatje maken. Iemand die een lamp voor je ophangt, die meegaat naar de arts of die helpt om ingewikkelde formulieren in te vullen. Soms hebben kwetsbare mensen of mensen in nood hulp nodig bij iets alledaags. De maatschappij is erop gericht ‘dat je het zelf wel redt’, maar lang niet iedereen krijgt dat niet altijd voor elkaar. Want wat als iemand ziek is, in financiële nood verkeert of niemand in de buurt heeft om op terug te vallen? HipHelpt Dordt zorgt ervoor dat er dan tóch hulp komt, zodat die persoon er niet alleen voor staat!

Wat doet HipHelpt Dordt? 

In heel Dordrecht zetten vrijwilligers zich in voor buurtgenoten die er alleen voor staan. Dankzij de uniek HipHelpt-app komen vrijwilligers snel en eenvoudig in contact met mensen die hulp nodig hebben. Net als de app zoekt ook de helpdesk van HipHelpt altijd naar een match in de buurt. Zo komen vraag en aanbod bij elkaar en ontstaan er nieuwe contacten in de wijk of in de omgeving. Ook zien de vrijwilligers of er meer hulp nodig is, bijvoorbeeld omdat mensen eenzaam zijn of kampen met financiële problemen.

Op dit moment zijn zo’n 300 Dordtenaren aangemeld als vrijwilliger bij HipHelpt. Zij geven van tevoren aan welke hulp zij willen en kunnen bieden. Via de app ontvangen zij vervolgens passende hulpvragen van mensen die bij hen in de buurt wonen. Bij elke nieuwe hulpvraag kan de vrijwilliger kiezen de hulpvraag wel of niet te accepteren. Heeft een vrijwilliger een terugkerende hulpvraag aangenomen, dan kan de vrijwilliger deze op elk moment via de helpdesk laten overnemen door een andere hulpbieder uit het bestand. Op die manier kunnen vrijwilligers helpen op een manier die hen past, zonder overbelast te raken. De vrijwilligers van HipHelpt pakken jaarlijks zo’n 250 tot 300 hulpvragen op, wat resulteert in zo’n 1.000 tot 1.500 contactmomenten (= keren dat een vrijwilliger daadwerkelijk contact heeft met/hulp biedt aan een hulpvrager). Via de Hulplijn Dordt, waar HipHelpt mede-initiatiefnemer van is, kunnen mensen zichzelf of een ander aanmelden voor hulp. De Hulplijn medewerker doet een eerste intake en zorgt dat de hulpvraag wordt doorgezet naar de meest geschikte hulporganisatie. Alleen hulp die echt nodig is wordt geleverd (dus geen ander kleurtje op de muur omdat iemand erop is uitgekeken) en alleen aan mensen die niet in staat zijn zelf hulp te regelen vanwege een ontoereikend netwerk of niet beschikken over voldoende financiële middelen. Jaarlijks komen er bij de Hulplijn zo’n 650 hulpvragen binnen, waarvan iets meer dan de helft wordt doorgezet naar HipHelpt. Zo’n 80% daarvan leidt daadwerkelijk tot een match.

De missie van Samen Dordt

Samen Dordt zet zich in voor kwetsbare stadsgenoten. Samen Dordt biedt praktische hulp op verschillende gebieden binnen het sociaal domein. Samen met de initiatieven in hun netwerk, met kerken en met alle inwoners van de stad Dordrecht. Gedreven door naastenliefde wil Samen Dordt mensen helpen om hulp te bieden én om hulp te vragen. Op die manier draagt Samen Dordt bij aan de bloei van de stad Dordrecht.