Selecteer een pagina

Snelle opsporing bloedvergiftiging pasgeborenen

17 april 2024 | Projecten

Jaarlijks worden er alleen al in Nederland 8.500 pasgeboren kinderen behandeld met breedspectrum antibiotica voor een verdenking op bloedvergiftiging (sepsis). Dat heeft verstrekkende gevolgen voor hun welzijn. Het aantal kinderen dat daadwerkelijk bloedvergiftiging blijkt te hebben, bedraagt daarvan 250; een fractie. Zodoende worden ruim 8.000 pasgeboren kinderen jaarlijks ten onrechte opgenomen en met antibioticakuren behandeld. Antibiotica zijn zware medicijnen waarvan we de nadelige effecten steeds beter begrijpen. Kinderartsen willen de diagnose sepsis niet missen. Onbehandeld kan sepsis een dodelijke ziekte zijn of voor levenslange handicaps zorgen. De belangrijkste reden dat zoveel kinderen onnodig behandeld worden, is het feit dat er een gebrek bestaat aan snelle(re) vormen van diagnostiek. De huidige techniek, de bloedkweek, heeft 3 dagen nodig om een resultaat te generen. De gevolgen daarvan zijn:

  • jaarlijks ruim 8.000 onnodige ziekenhuisopnames van 3 dagen voor pasgeboren kinderen en hun moeders met daarbij:
  • noodzaak tot inzetten van kostbaar ziekenhuispersoneel dat 24/7 paraat staat, met als gevolg torenhoge kosten en sterke afname van de capaciteit van het ziekenhuis;
  • 3 dagen antibiotica behandeling heeft schadelijke effecten op de samenstelling van gezonde bacteriën in het darmpakket. Daardoor op latere leeftijd grote kans op allergieën, astma en chronische ontstekingsziekten (zoals de ziekte van Crohn en suikerziekte), en vorming van resistente bacteriën.

Hoe wordt dit opgelost? Door sneller de diagnose te stellen. De Molecular Culture techniek maakt het mogelijk om de diagnose in 4 uur te stellen. Dit betekent dat na implementatie van deze techniek in Nederland:

  • 8.000 kinderen per jaar een ziekenhuisopname kan worden bespaard (€ 750,- per kind per opnamedag);
  • verplegend personeel efficiënter kan worden ingezet;
  • schade door antibioticagebruik drastisch wordt beperkt;
  • daadwerkelijk zieke kinderen sneller gericht kunnen worden behandeld waardoor de prognose sterk verbetert.

De Molecular Culture willen de onderzoekers nu testen in een groot aantal ziekenhuizen in Nederland en ook internationaal is er gigantische interesse om deze techniek uit te rollen, hetgeen de maatschappelijk  winst nog vele malen groter zal maken!

Dit onderzoek dat 2 jaar duurt wordt financieel ondersteund door het ZZF (Zeldzame Ziekten Fonds). Ongeveer één miljoen Nederlanders (meer dan 6% van onze bevolking) heeft te maken met een zeldzame aandoening. Vooral kinderen hebben helaas te maken met een zeldzame aandoening. Per jaar komen ca. 14.000 van hen te overlijden. Tegen dit angstwekkende feit strijdt het ZZF door geld in te zamelen voor wetenschappelijk onderzoek en bekendheid te geven aan zeldzame aandoeningen.

Stichting PPQA steunt dit onderzoek door een samenwerking met het ZZF voor de duur van het onderzoek.