Selecteer een pagina

Mediclowns

27 april 2024 | Projecten

Daarom faciliteert Stichting Mediclowns bezoeken aan zorginstellingen gekenmerkt door langdurig verblijf. Denk hierbij aan bewoners van verzorgingshuizen (Alzheimer), meervoudig beperkten (EMB) en ontwikkelingsstoornissen als autisme (ASS). De stichting is in 2008 opgericht te Dordrecht door een psychiatrisch verpleegkundige. Nu, 15 jaar later, uitgegroeid tot een stichting met 60+ vrijwilligers en actief in een groot deel van Nederland.

De budgetten in de zorg voor welzijn zijn minimaal en daarom is de Mediclowns zo’n goede match tussen spelers en instellingen. Jaarlijks worden er veel contactclowns opgeleid maar betaald werk is er nagenoeg niet. Deze mensen doen het echter omdat het hun passie is en ze hun medemens een warm hart toedragen. Maar organiseren is iets waar clowns heel erg slecht in zijn…

De missie van Stichting Mediclowns is om zoveel mogelijk liefde, aandacht en ontspanning te brengen bij (dementerende) ouderen en/of binnen een breed spectrum aan (ernstig) meervoudig beperkten. De belevingswereld, de behoeften en wensen van de ander staan centraal. Op vrijwillige maar professionele basis brengt Mediclowns bezoeken waarbij de bewoner zelf de regie heeft. Het ‘Clown zijn’ is geen doel op zich maar een middel om op positieve wijze contact te maken. Dat doen de clowns op hun eigen, unieke en liefdevolle manier. Humor is daarbij een middel. Hierdoor vergeten mensen even de pijn en eenzaamheid en relativeren de dagelijkse problemen. De kwaliteit van leven wordt daarmee verbeterd!

De stichting draait op vrijwilligers maar ook die wisselen zo nu en dan. Overdracht is daarbij een uitdaging omdat elke coördinator anders werkt en er geen centraal systeem is waarin geregistreerd, gepland en nagekeken kan worden.

Mediclowns merkte dat het gebrek aan een systeem de groei belemmerde, maar ook maakte het gebrek aan een systeem het werken als coördinator minder prettig, met als gevolg: weinig animo voor deze positie. Met de introductie van een planningsysteem kan de focus worden verlegd van rondkomen met een planning naar constante groei en kwaliteit.

Een planningssysteem verlicht het werk voor de regiocoördinatoren wat maakt dat er meer oog kan zijn voor kwaliteitsbewaking zoals bij het begeleiden van aspirant spelers. De planningstaken zijn herhaaldelijk van aard en daarmee goed te automatiseren. Informatie over speelplaatsen en contactpersonen zijn te centraliseren en de penningmeester kan eenvoudig zien welke speellocaties gefactureerd en reisvergoedingen uitbetaald moeten worden. Regiocoördinatoren vervangen wordt vereenvoudigd en diverse berichten zijn makkelijker te delen. Het planningssysteem zal in het voorjaar 2024 stapsgewijs in gebruik worden genomen, waarna Mediclowns haar groei kan doorzetten. Een enkel mailtje of telefoontje naar clownsscholen levert elk halfjaar weer veel nieuwe spelers op. Verzorgingshuizen zijn dolblij met het aanbod van Mediclowns, dus ook aan die zijde is groei eenvoudig te realiseren!